Decizii


2023

DECIZIE 165 / 13.11.2023

privind constituirea Comisiei de Monitorizare

2022

decizie constituire comisie monitorizare control intern managerial 2022

2021

decizie constituire comisie monitorizare control intern managerial 2021

Raportari

2024

Situatie centralizatoare privind stadiul implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial si raport managerial la 31.12.2023

2022

situatie centralizatoare privind stadiul implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial si raport managerial 2022

2021

situatie centralizatoare privind stadiul implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial si raport managerial 2021